Reklamace

Záruční doba (pokud není uvedeno jinak) je 24 měsíců. Záruka na baterie v měřících a jiných přístrojích je 6 měsíců.
Záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Uplatněna může být výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od zakoupení zboží, není-li výslovně sjednáno jinak.
Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a doklad o jeho zaplacení, případně záruční list, pokud byl součástí dodávky. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána. Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. Zboží je k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží. Záruka nevztahuje na zařízení poškozené přepětím ze sítě telefonní, internetové, 220 V, kabelové televize, televizní či parabolické antény. Dále se záruka nevztahuje na poškození vodou, nadměrnou vlhkostí a vyteklými bateriemi.
O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy dodavatel.
• zboží musí být osobně dodáno nebo zasláno v původním nepoškozeném obalu
• zboží nesmí být mechanicky poškozené (pád na zem a podobně)
• v případě satelitních a DVB-T přijímačů uznáme reklamaci jen u přístrojů s originálním firmwarem od výrobce daného produktu. Přístroje s jiným než oficiálním firmwarem nemusí být do opravy přijaty.
• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
• doklad o koupi - dodací/záruční list
• zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato).
• dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle
• dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
Při nesplnění výše uvedených podmínek může být zboží opraveno, ale jako pozáruční oprava za úhradu.
Firma Pavel Říha – ELPA nehradí náklady spojené se zasláním vadného zboží k reklamaci. Reklamované zboží, které k nám bude zasláno na naše náklady nepřevezmeme. Vyřízená reklamace je zpět k zákazníkovi odeslána na náklady firmy Pavel Říha – ELPA. Náklady na neoprávněnou reklamaci včetně dopravy jsou účtovány zákazníkovi.

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník nepodnikatel do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání.
Zboží musí být zabaleno v originálním balení ( včetně veškerého příslušenství a dokumentace ) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Bezdůvodné vrácení zboží není možné při osobním odběru na naší prodejně.
• zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
• nesmí být použité
• musí být nepoškozené
• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
• doklad o koupi - dodací/záruční list
• zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato).
• dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle
• dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.


ADRESA PRO ZASLÁNÍ ZBOŽÍ K REKLAMACI:
Pavel Říha - ELPA
Faráře Toufara 1590
539 01 Hlinsko v Č.
tel. (+420) 469 312 500, 777 218 486
email : elpa@seznam.cz

Nezapomeňte uvést kontaktní adresu a telefon !!!


Internetový obchod vytvořil DUOWEB.cz
Svítidla | Obývací stěny | Eglo | Granule | Svítidla Massive